Top Trang đầu  >   Thông tin doanh nghiệp  >  Tổ chức

Tổ chức

 • Phòng Kiểm toán Nội bộ
 • Phòng Hành chính Chi nhánh, Văn phòng Kinh doanh
 • Phòng Phát triển Kinh doanh
 • Viện Nghiên cứu
 • Chi nhánh, Văn phòng Kinh doanh
  • Chi nhánh Sapporo
  • Chi nhánh Sendai
  • Chi nhánh Tokyo
  • Chi nhánh Nagoya
  • Chi nhánh Osaka
  • Chi nhánh Hiroshima
  • Chi nhánh Takamatsu
  • Chi nhánh Fukuoka
  • Phòng Sản phẩm Sinh thái
 • Bộ phận Dự án Quốc tế
  • Phòng Kinh doanh Quốc tế
   • Văn phòng Bắc Kinh
   • Văn phòng Hà Nội
   • Văn phòng Manila
   • Văn phòng Istanbul
   • Văn phòng Papua New Guinea
 • Bộ phận Dự án Kết cấu
  • Phòng Dự án Kết cấu phía Đông Nhật Bản
  • Phòng Dự án Kết cấu phía Tây Nhật Bản
 • Bộ phận Dự án Đường
  • Phòng Dự án Đường phía Đông Nhật Bản
  • Phòng Dự án Đường phía Tây Nhật Bản
 • Bộ phận Dự án Cơ sở Hạ tầng
  • Phòng Hệ thống Hạ tầng (Nhóm quy hoạch ICT và ITS)
  • Phòng Môi trường Xã hội
  • Phòng phát triển và quy hoạch đô thị

đầu trang