Top Trang đầu  >   Thông tin doanh nghiệp  >  Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty

CHODAI CO., LTD

Trụ sở chính

20-4, 1-chome, Nihonbashi - Kakigaracho, Chuo-ku, Tokyo, Japan, 103-0014

Tổng số vốn

3,107,500,000 Yên

Ngày thành lập

21 tháng 2 năm 1968

Số nhân viên

736 (Ngày 31 tháng 12 năm 2016)

Ngân hàng chính

Ngân hàng MIZUHO Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ Ngân hàng Joyo Ngân hàng tín thác Mitsubishi UFJ Tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui

Hoạt dộng kinh doanh

Xây dựng

Thiết kế Kết cấu và Dự án Xây dựng

 • Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, quản lý xây dựng cầu và các kết cấu đặc biệt
 • Phân tích và thí nghiệm các loại kết cấu khác nhau
 • Quản lý xây dựng
 • Thiết kế các kết cấu và công trình dân dụng

Dự án đường

 • Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế và vận hành các công trình liên quan đến bão dưỡng, nâng cấp đường, tích hợp giao thông, các tuyến đường và phát triển thành phố/khu vực
 • Các dịch vụ tổng thể cung cấp thông tin và quản lý dữ liệu các công trình công cộng

Dự án quy hoạch kết cấu hạ tầng

 • Nghiên cứu, phân tích, quy hoạch, thiết kế và vận hành hệ thống giao thông thông minh
 • Nghiên cứu, phân tích, quy hoạch và thiết kế các công trình liên quan đến sử dụng nguồn nước và môi trường sông
 • Dịch vụ tư vấn quy hoạch hệ thống, thiết kế, phát triển phần mềm/các nội dung, quản lý và phân bố xử lý thông tin
 • Nghiên cứu và các dịch vụ tư vấn PFI
 • Nghiên cứu, dự báo, đánh giá và bảo dưỡng các công trình có liên quan đến môi trường.
 • Các dịch vụ tư vấn thiết kế quy hoạch kiến trúc và xây dựng
Nhà cung cấp dịch vụ
 • Quản lý đường
 • Quản lý các công trình công cộng
 • PPP
 • Quản lý và giám sát PFI*
 • Hệ thống giao thông theo yêu cầu, "Convenicle"
 • Hỗ trợ y tế
Các sản phẩm
 • Phát triển và bán các sản phẩm thân thiện với môi trường
 • Cung cấp hệ thống thông tin và dịch vụ ASP (Nhà cung cấp Dịch vụ Ứng dụng)

Bằng cấp chuyên nghiệp(30 tháng 9 năm 2013)

Tiến s 18
Kỹ sư chuyên nghiệp  343
Chuyên gia quản lý dự án 2
Value Engineering Leader 16
Quản lý tư vấn công trình dân dụng 91
Kiến trúc sư cấp 1  12
Kỹ sư quản lý công trình cấp 1 86
Kỹ sư công nghệ thông tin cấp 1 5
Giám định viện  50
Giám định viên môi trường 5

 

đầu trang