Top Trang đầu  >   Thông tin doanh nghiệp  >  Chiến lược Xúc tiến Kinh doanh

Chiến lược Xúc tiến Kinh doanh

Chúng tôi thúc đẩy phong cách sáng tạo trong kinh doanh thông qua những kỹ năng quản lý vốn có.

Chodai tập trung phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh tư vấn của mình thông qua việc cung cấp dịch vụ và chúng tôi sẽ kiến tạo tương lai với ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: đường, giao thông, hạ tầng khu vực", "môi trường và năng lượng mới" và "chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, xây dựng". Chodai có trình độ chuyên môn cao có thể phát triển đồng thời nhiều lĩnh vực kinh doanh và các công nghệ khác nhau như PFI/PPP, các vấn đề pháp lý, tài chính, các vấn đề tài chính, và công nghệ thông tin. Với cốt lõi là những lợi thế này, chúng tôi có thể quản lý thành công nhiều dự án cơ sở hạ tầng, đồng thời chúng tôi thúc đẩy liên kết với các tập đoàn và các nhóm chuyên gia thích hợp cho từng dự án. Qua đó, phong cách sáng tạo trong kinh doanh cho các dự án khác nhau sẽ được phát triển.

 • Lĩnh vực I

  Đường sá, quy hoạch giao thông, cộng đồng khu vực
  Chúng tôi đang mở rộng các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình. Bằng cách tích hợp công nghệ chuyên biệt trong khi tập trung vào lĩnh vực xây dựng công trình hiện có, chúng tôi sẽ mở rộng kinh doanh theo hướng cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực như duy tu sửa chữa đường, Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) và quản lý công trình đường.
 • Lĩnh vực II

  Môi trường, năng lượng mới, công nghệ
  Chúng tôi phát triển mảng kinh doanh môi trường liên quan đến cơ sở hạ tầng xã hội trong các lĩnh vực như nghiên cứu môi trường, khảo sát, thủy điện nhỏ, năng lượng sinh học và cơ sở hạ tầng nước bằng cách sử dụng kinh nghiệm, bí quyết của chúng tôi thông qua các dự án xây dựng cầu và đường trong thị trường toàn cầu hóa ngày càng phát triển.
 • Lĩnh vực III

  Y tế, Phúc lợi, Xây dựng
  Chúng tôi cung cấp dịch vụ đồng bộ từ thiết kế xây dựng cho đến quản lý các công trình bao gồm bệnh viện, các cơ sở phúc lợi và trung tâm điều dưỡng. Chúng tôi cũng cung cấp hệ thống giao thông khu vực kết hợp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi thông qua phát triển các mô hình như xe bus theo yêu cầu sử dụng công nghệ ITS.

đầu trang