Top Trang đầu  >   Giới thiệu về Công việc Kinh doanh  >  Y tế, Phúc lợi, Xây dựng  >  Y tế, Phúc lợi dựng

Y tế, Phúc lợi dựng

Dịch vụ thiết kế và giám sát thi công công trình y khoa và chăm sóc sức khỏe

 • Khu mới của trung tâm chăm sóc trẻ em Kunma

  nơi Gunma
  dữ liệu -
 • Phòng khám Toyosu Đại học Showa

  nơi Tokyo
  dữ liệu -
 • Nâng cấp bệnh viện Maki

  nơi Gunma
  dữ liệu -
 • Lắp đặt CT và các hạng mục khác tại Bệnh viện đại học Showa

  nơi Tokyo
  dữ liệu -
 • Nâng cấp khu truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Kiryu Kosei

  nơi Gunma
  dữ liệu -
 • Bệnh viện Toyosu đại học Showa

  nơi Tokyo
  dữ liệu -
 • Nâng cấp bệnh viện Maki

  nơi Gunma
  dữ liệu -
 • Nâng cấp bệnh viện đa khoa Kiryu Kosei

  nơi Gunma
  dữ liệu -

đầu trang

đầu trang