Top Trang đầu  >   Giới thiệu về Công việc Kinh doanh  >  Xây dựng cơ sở hạ tầng  >  Quản lý chung

Quản lý chung

Quản lý xây dựng

Quản lý dự án

đầu trang

Dịch vụ tư vấn kinh doanh PFI/PPP

 • Nghiên cứu đánh giá rủi ro đối với các tác động xã hội trong các dự án xây dựng công cộng

  nơi -
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu đánh giá cách tiếp cận mới đối với các dự án xây dựng đường

  nơi Shizuoka
  dữ liệu -
 • Đánh giá chính sách dành cho các dự án xây dựng đường dây điện ngầm

  nơi -
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng và tìm kiếm PFI đối với các dự án thiết kế tăng cường chống động đất cho các công trình trường học

  nơi -
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu khung tài chính dành cho việc xúc tiến nhà ở cho thuê bằng quỹ nhà ở

  nơi -
  dữ liệu -
 • Phát triển quy hoạch nhà ở công cộng một cách toàn diện tại thành phố Tsuru

  nơi Yamanashi
  dữ liệu -
 • Phát triển quy hoạch nhà ở công cộng một cách toàn diện tại thành phố Ootsuki

  nơi Yamanashi
  dữ liệu -
 • Phát triển quy hoạch nhà ở công cộng một cách toàn diện tại thành phố Yamanasi

  nơi Yamanashi
  dữ liệu -
 • Phát triển quy hoạch nhà ở công cộng tại thành phố Yamanasi

  nơi Yamanashi
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực tư nhân vào nhà ở công cộng tại thành phố Kurasiki

  nơi Okayama
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu tiếp cận đấu thầu dự án xây dựng tổ hợp công trình công tại vị trí trụ sở cũ của Cơ quan thuế nhà nước

  nơi Tokyo
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn ứng dụng mô hình Sáng kiến Tài chính Tư nhân (PFI) vào dự án nâng cấp công trình Midori

  nơi Chiba
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoạch xây dựng trường cấp ba Tokushima

  nơi Tokushima
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu loại hình kinh doanh cho dự án xây dựng bãi đỗ xe trường đại học Nagasaki

  nơi Nagasaki
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng trường học và xây dựng bếp ăn

  nơi Chiba
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu y học trường đại học Tokyo

  nơi Tokyo
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án thiết kế tăng cường chống động đất cho các cơ sở hạ tầng trường tiểu học Kyoto

  nơi Kyoto
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án thiết kế tăng cường chống động đất cho các cơ sở hạ tầng trường Kushiro

  nơi Hokkaido
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án nâng cấp bến ăn của trường Kani

  nơi Gifu
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án nâng cấp bếp ăn của trường Chiba Shin Minato

  nơi Chiba
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án xây dựng vận hành bếp ăn

  nơi Shiga
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn ứng dụng mô hình PFI vào dự án xây dựng bếp ăn tại trường Kurumesi

  nơi Fukuoka
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu chính sách kinh doanh dự án bếp ăn

  nơi Fukuoka
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án xây dựng bếp ăn tại trường Aisai

  nơi Aichi
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoach xây dựng bếp ăn tại trường Tsukuba

  nơi Ibaraki
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoach xây dựng bếp ăn tại trường Tsurugashima

  nơi Saitama
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoach xây dựng bếp ăn Sodegaura

  nơi Chiba
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn ứng dụng mô hình PFI vào xây dựng và vận hành bếp ăn tại trường Yachiyoshi

  nơi Chiba
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn ứng dụng mô hình PFI vào xây dựng công trình văn hóa nghệ thuật tại thành phố Niihama

  nơi Ehime
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn ứng dụng mô hình PFI vào dự án phát triển cộng đồng văn hóa tại thành phố Kitakyushu

  nơi Fukuoka
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu dự án xây dựng hồ nước nóng Inocho

  nơi kochi
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoạch xây dựng công trình công Tsukuba

  nơi Ibaraki
  dữ liệu -
 • Tư vấn lựa chọn đơn vị kinh doanh nước nóng tại thành phố Nagaoka

  nơi Niigata
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu quản lý và khai thác suối nước nóng Shimada

  nơi Shizuoka
  dữ liệu -
 • Ý tưởng cơ bản cho việc xây dựng tổ hợp công trình nhằm đạt được sự tiến bộ khu vực

  nơi Yamanashi
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoạch dự án xây dựng trụ sở thành phố Kofu

  nơi Yamanashi
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án xây dựng trụ sở thành phố Gotenba

  nơi Shizuoka
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu sơ bộ dự án xây dựng trụ sở thành phố Nagasaki

  nơi Nagasaki
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu dự án xây dựng tòa thi chính thành phố Fukaya

  nơi Saitama
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoạch dự án xây dựng trụ sở Cục công trình thủy thành phố Kumamoto

  nơi Kumamoto
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn giới thiệu mô hình PFI vào dự án xây dựng nhà ở cho công nhân của chính phủ

  nơi Chiba
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn giới thiệu mô hình PFI vào dự án xây dựng nhà ở cho công nhân của chính phủ lần 2

  nơi Saitama
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn giới thiệu mô hình PFI vào dự án xây dựng nhà ở cho công nhân của chính phủ

  nơi Tokyo
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu áp dụng mô hình PFI vào dự án nâng cấp nhà ở công Miyazaki

  nơi Miyazaki
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoạch hướng dẫn mô hình PFI tại tỉnh Sanwacho

  nơi Nagasaki
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu áp dụng mô hình PFI vào dự án nâng cấp nhà ở công Komatsu

  nơi Ishikawa
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu đưa khu vực tư nhân vào dự án xây dựng nhà ở công tại thành phố Fukuoka

  nơi Fukuoka
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu đánh giá toàn diện đối với dự án nâng cấp nhà ở công Niigata

  nơi Niigata
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn đưa khu vực tư nhân tham gia vào dự án xây dựng nhà ở công Kanaoka tại thành phố Osaka

  nơi Osaka
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu đưa khu vực tư nhân tham gia vào dự án nâng cấp nhà ở công Utsunomiya

  nơi Tochigi
  dữ liệu -
 • Dịch vụ tư vấn thiết kế tăng cường chống động đất co dự án công trình nhà ở công Nishinomiya

  nơi Hyogo
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu tiếp cận xây dựng nhà tang lễ thứ hai cho hiệp hội lao động công tại thành phố Yon

  nơi Chiba
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu tiếp cận kinh doanh đối với dự án xây dựng nhà tang lễ mới tại thành phố Tsu

  nơi Mie
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu về Shinkansen và nâng cấp hệ thống giao thông khu vực

  nơi Kumamoto
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu và quy hoạch bảo dưỡng và quản lý đường tại tỉnh Yamaguchi

  nơi Yamaguchi
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào dự án cung cấp nước

  nơi Fukuoka
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu sơ bộ ứng dụng mô hình PFI vào dự án nước thải

  nơi Ibaraki
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu tư vấn cho dự án nâng cấp trạm bơm Sakae

  nơi Fukui
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình PFI vào công trình nhà máy xử lý nước thải tại khu vực Mikawa

  nơi Aichi
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu quy trình lựa chọn đơn vị kinh doanh tại nhà ga sân bay Iwakuni

  nơi Yamaguchi
  dữ liệu -
 • Nghiên cứu tiếp cận dự án quản lý đường

  nơi -
  dữ liệu -
 • Tài liệu tiếp cận quản lý dự án

  nơi -
  dữ liệu -
 • Quản lý quốc lộ Hokusei

  nơi -
  dữ liệu -
 • Thiết kế thi công dự án nâng cấp trạm bơm Sakae

  nơi Fukui
  dữ liệu -
 • Dự án phát triển cộng đồng văn hóa tại thành phố Kitakyushu

  nơi Fukuoka
  dữ liệu -
 • Xây dựng-vận hành dự án trung tâm hỗ trợ công nghệ nông, lâm ,và ngư nghiệp Tokushima

  nơi Tokushima
  dữ liệu -

đầu trang

Quản lý và khai thác đường

đầu trang